Điện lạnh công nghiệp
Ứng dụng của relay bảo vệ mất pha

Nguyên tắc hoạt động của relay bảo vệ mất pha là. Khi các pha đấu nối đúng thứ tự và đủ pha thì relay ngõ ra sẽ đóng lại. Khi có lỗi mất pha hay thứ tự pha

« 1 2 3 »