Tag: han-ong-dong (Tìm thấy 2 bài viết liên quan)
Có nên thổi khí ni tơ khi hàn ống đồng máy lạnh?

Để hàn ống đồng người ta dùng phương pháp chống oxi hoá khử bằng khí nitơ hiệu quả và kinh tế cao. Vì bản thân khí nitơ tạo ra môi trường chống oxi hoá khử nên khi hàn người ta nạp khí nitơ vào bên trong đường ống để đẩy hết oxi ra ngoài tạo ra vùng trơ để bảo vệ mối hàn.