Tag: gioi-thieu (Tìm thấy 2 bài viết liên quan)
Giới thiệu về thiết bị bay hơi trong hệ thống lạnh

Hệ thống lạnh với nhiều thiết bị cấu thành với vai trò khác nhau như máy nén, thiết bị ngưng tụ, bay hơi, dàn lạnh, dàn nóng… Bài sau đây chúng tôi sẽ đưa ra thông tin cho bạn hiểu thêm về thiết bị bay hơi trong hệ thống lạnh. Bình bay hơi sử dụng trong các hệ thống lạnh rất đa dạng.